Aktywne Skoki

PROJEKT SPŁYWÓW KAJAKOWYCH - lubimy sport i rekreację fizyczną - II etap - 28.05.2023 (niedziela)

OPIS SZLAKÓW WODNYCH

WEŁNA
Dł. szlaku: 115km
Dorzecze: 2621 km2
Przepływ: 10,1 m3/s
 
Rzeka Wełna w dolnym biegu od Rogoźna do Kowanówka , to jeden z piękniejszych i bardziej urozmaiconych szlaków kajakowych w Wielkopolsce. Wełna, prawobrzeżny dopływ Warty swe źródła bierze spod wsi Osiniec, na południowy wschód od Gniezna i po zatoczeniu wielkiego łuku długości około 115km wpływa do Warty. Większe miejscowości,  przez które płynie to: Rogowo , Janowiec Wielkopolski, Mieścisko, Wągrowiec, Rogoźno, Kowanówko i Oborniki. 
W górnym i środkowym biegu jest to rzeka nizinna, przepływa przez 12 jezior, leniwie wijąca się wśród łąk, lasów i pól. szlak na tym odcinku jest trudny i uciążliwy ze względu na niski poziom wody. Polecamy rozpocząć spływ z okolicy Mieściska (Ruda Koźlanka) gdzie znajduje się stary młyn z progiem wodnym robiącym duże wrażenie przy wys. stanie wody , najlepiej wiosną kiedy roślinność przyrzeczna jest jeszcze mało rozwinięta.  W dolnym biegu przybiera charakter rzeki górskiej i stanowi wschodnią grancie Puszczy Noteckiej. Ze względu na znaczne obniżenie terenu na tym odcinku można spotkać młyny wodne.  Rzeka malowniczo meandruje wśród lasów i łąk.
Jej najważniejsze dopływy to: Mała Wełna, która także swój początek bierze w okolicy Gniezna ,aby wpłynąć do Wełny w Rogoźnie. Nielba , której wody krzyżują się pod kątem prostym z Wełną w Wągrowcu, oraz mniejsze rzeczki: Flinta , Struga Gołaniecka. Aby chronić środowisko naturalne, na rzece utworzone zostały trzy wodne rezerwaty przyrody - Promenada , Wełna i Słonawy. 
Rezerwat przyrody Promenada jest położny na prawym brzegu rzeki w wsi Wełna, rośnie tam stary las dębowo-grabowy. Rezerwat przyrody Wełna obejmuje odcinek rzeki Wełny o długości 3,5km pomiędzy mostem we wsi Wełna a mostem w Jaraczu. Występują tu liczne okazy flory i fauny charakterystyczne dla środowiska rzek o bystrym nurcie. Rezerwat przyrody Słonawy obejmuje około kilometrowy odcinek rzeki od spiętrzenia wody przy elektrowni w Obornikach do ujścia do Warty.  Utworzono go celem ochrony tarliska ryb takich ,jak: pstrąg , łosoś, troć, brzana, kleń i lipień. 
*poniżej został zamieszczony szczegółowy opis szlaków , które polecamy na spływy, km są liczone do ujścia rzeki
Kilometraż Ruda Koźlanka - Kowanówko: ( 55,1km)
1.Trasa kajakowa Ruda Koźlanka - Wągrowiec12,1km 3h
- 62,7km Ruda Koźlanka, most i próg - rozpoczęcie spływu
- 56,7km Łaziska , most
- 52,5km Wągrowiec , most
- 51,3km Skrzyżowanie z rzeką Nielbą
- 50,4km Most drogowy  , ,,piramida,, , próg
- 50km    Most drogowy na ul. Opackiej -zakończenie/rozpoczęcie spływu przy parkingu
 
2. Trasa kajakowa Wągrowiec - Cieśle15km 4h
- 50km    Most na ul. Opackiej - rozpoczęcie spływu przy parkingu
- 49,6km Ujście strugi gołanieckiej po prawej
- 49,1km Ujście Nielby po lewej
- 47,9km Wpływ do Jez. Łęgowskiego
- 46,3km Tama na Jez. Łęgowskim , wypływ wełny , przenoska
- 45,7km Ostrowo Młyn , most, agroturystyka po lewej 
- 39,9km Pruśce , próg za mostem - możliwa przenoska
-35km     Cieśle, most - zakończenie/rozpoczęcie spływu 
- 34,8km Ujście Rudki po prawej 
- 33,1km Rogoźno, ujście Małej Wełny
- 32,7km Most drogowy
 
3. Trasy:  
Ruda - Wełna 10km 2,5h 
Ruda - Rożnowo 15km 4h 
Wełna - Kowanówko 13km 4h 
Jaracz - Kowanówko11km 3h 
Ruda - Kowanówko 22km 6h 
 
-29,4km Ruda , most drogowy na krajowej 11 - zakończenie/rozpoczęcie spływu
- 27,3km Nowy Młyn betonowa konstrukcja jazu (płyniemy środkiem)
- 27,1km Ruiny starego mostu
- 25km    Most kolejowy 
- 19,8km Wełna, most drogowy - zakończenie/rozpoczęcie spływu
- 15,8km Jaracz, mała elektrownia wodna,  tama , muzeum młynarstwa  - zakończenie spływu
- 15,6km Most drogowy w Jaraczu - rozpoczęcie spływu
- 14,3km Ujście ,,starej,, Flinty po prawej 
- 13,8km Ujście Flinty na prawym brzegu
- 13,7km Rożnowo , agroturystyka - zakończenie spływu
- 12,2km Garncary, drewniana kładka
- 9,5km   Kowanówko, drewniana kładka przy szpitalu 
- 8,6km   stalowa kładka
- 6,9km   Kowanówko most drogowy  - zakończenie spływu
 
Propozycje spływów 2-dniowych: (możliwe modyfikacje)
1. etap: Ruda Koźlanka - Ostrowo Młyn (agroturystyka) 16,3km
2. etap: Ostrowo Młyn - Ruda 16,3km
 
1. etap: Ruda - Rożnowo (agroturystyka) 15km
2. etap: Rożnowo - Kowanówko 6.8km
 
 
 
MAŁA WEŁNA
Dł. szlaku:  55km
Dorzecze:  688km2
Przepływ:  2,4m3/s
 
Rzeka jest lewym dopływem Wełny. Płynie przez Kłecko, Kiszkowo i Skoki ,aby ujść w Rogoźnie do Wełny. Tak jak ,,Perłą,, , na Wełnie jest odcinek Ruda-Oborniki , tak na Małej Wełnie na szczególną uwagę zasługuje odcinek
 Wysoka - Peda. Malowniczy etap , na którym napotka się prawie wszystkie odmiany pejzażu. Rzeka na tym odcinku przedstawia cały wachlarz różnorodności - zakola, bystrza, progi , jazy i ... spokój. Dostępna wiosną. 
 
Kilometraż Wysoka - Peda: 9,2km 3h
 
- 33,8km  Wysoka, most
- 33,8km  Jaz
- 31,5km  Jagniewice , próg pod mostem
- 30,5km  Glinno - Jagniewice , most
- 30km     Pozostałoś po jazie (niewielki próg)
- 29,7km  Drewniana gładka
- 28,6km  Most
- 27,5km  Most
- 26km     Nadmłyn , jaz- przenoska po lewej
- 24,6km  Peda , jaz, kończymy po prawej
 
 
 
RZEKA FLINTA
 
Dł. szlaku:  13km
Dorzecze: 337km2
Przepływ: 0,50m3/s
 
Flinta jest prawym dopływem Wełny, uchodzi w Rożnowie Młyn.  swe źródła bierze 15km na wsch. od Czarnkowa. W dolnym biegu płynie meandrując  przez bory Puszczy Noteckiej. Dostępna tylko przy wys. stanie wody.
 
Kilometraż:
 
- 10,5km Ninino , wieś w gm. Ryczywół , most 
- 10km    Most kolejowy nieczynnej linii kolejowej z Inowrocławia do Krzyża
- 8,5km   Most drogowy , po lewej wieś Wiadrunki
- 7km      Boruchowo za mostem rzeka tworzy liczne zakola i meandry , wpływając w leśne ostępy 
- 3,9km   Smolarz ,za mostem Flinta wpływa w jeszcze bardziej dzikie tereny. Wije się wśród na przemian wys. i niskich brzegów z licznymi zwałkami i mieliznami. Ten odcinek jest najbardziej atrakcyjnej ,a jego otoczenie przypomina rzekę górską.
- 1,8km  Piłka Młyn, po prawej były ośrodek wypoczynkowy, jaz - przenoska
- 0,0km  Rożnowo Młyn, ujście Flinty 
 
 
STRUGA GOŁANIECKA
 
Dł. szlaku: 21,5km
Dorzecze: 232km2
Przepływ: 0,62m3/s
 
Jest rzeką nizinną, prawym dopływem Wełny do której uchodzi w Wągrowcu. Płynie wąską i dość głęboką rynną polodowcową, w której leży 7 jezior: Smolary, Laskownickie, Grylewskie, Bukowieckie, Bukowieckie Małe, Kobyleckie i Durowskie. Spływ tą rzeką jest łatwy , ale latem jest nieco uciążliwy z uwagi na niski stan wody i zarastającą trzcinę. Najlepiej płynie się wioną. 
 
Kilometraż:
- 0,0km  Jez. Smolary pow. 2,3ha
- 1,5km  Łąki , dolina dawnego Jez. Chawłodno
- 3,5km  Jez. Laskownickie pow. 18,3ha
- 4,5km  Wypływ z jeziora
- 7,0km  Ujście do Jez. Grylewskiego
- 10,5km Most
- 11,1km Jez. Bukowieckie pow. 41,4ha
- 12,4km Przesmyk do Jez. Bukowieckie Małe 
- 12,8km Po prawej ujście rzeki do Jez. Kobyleckiego
- 15km    Most drogowy na trasie Wągrowiec - Chodzież
- 15,7km Kładka rowerowa
- 16,0km Ujście do Jez. Durowskiego pow. 144ha
- 20,5km Wypływ z jeziora - zakończenie spływu
 
Trasa w Puszczy Zielonka 11,3km
 
Szlak otwarto w 2012 roku. Liczy 11,3 km długości i prowadzi przez południową część Puszczy Zielonki, charakteryzującą się zróżnicowaną rzeźbą i obecnością wielu zbiorników wodnych. Zaczyna się Pobiedziskach  na Jeziorze Biezdruchowskim. Potem przez około kilometr prowadzi rzeką Główną (z prądem), by na południe od Nadrożna, skręcić w Strugę Wierzenicką (pod prąd). Następnie przechodzi przez pięć jezior: Jerzyńskie, Wronczyńskie Małe i Wielkie,  Kołatkowskie i  Stęszewskie  (te dwa ostatnie często uważa się za jedno, Stęszewsko-Kołatkowskie). Zakończenie szlaku zlokalizowano w Tucznie, gdzie istnieje także możliwość wypożyczania sprzętu kajakowego.
 
Na trasie istnieje osiem łatwych, krótkich przenosek nad wąskimi przepustami i przez drogi lokalne. Przy przenoskach zbudowano przystanie do wodowania kajaków. Okresowo może występować niski stan wody, regulowany śluzami.
 
Przy szlaku zlokalizowane są zabytki architektury: drewniana dzwonnica i gorzelnia pofolwarczna (XIX wiek) we Wronczynie, dwór Maksymiliana Jackowskiego tamże oraz dwór w Jerzynie. Nad jeziorem Biezdruchowskim oraz w Tucznie i Wronczynku funkcjonują zorganizowane plaże nad jeziorami. Na prawie całej długości szlaku utrzymał się pas roślinności szuwarowej. Występują rośliny chronione, a także rzadkie płazy i ptaki.
 
Lokalnie
W okresie wakacji stacjonujemy w Potrzanowie na plaży przy jeziorze Włókna, z którego istnieje możliwość zrobienia spływu na ok. 2h do jeziora Maciejak oraz dalej do j.Budziszewskiego 9km 3h.
 
Piława
 
Długość szlaku: 80 km
 Dorzecze: 1352 km2
Przepływ: 8 m3/sek.
 
Prawy i zarazem najdłuższy dopływ Gwdy , uchodzi do niej w miejscowości Dobrzyca.  Wypływa z jeziora Komorze, położonego na Pojezierzu Drawskim. W górnym biegu Piława przepływa kolejno przez następujące jeziora: Komorze, Rakowo, Brody, Strzeszyn, Kocie, Pile. Wody Piławy na całej jej długości należy zaliczyć do II i III klasy czystości. Brak wód pozaklasowych oraz zmienność krajobrazu czynią z Piławy jeden z atrakcyjniejszych szlaków kajakowych Pomorza Zachodniego. Niewątpliwą krajoznawczą atrakcją szlaku są pozostałości niemieckiej żelbetonowej pozycji obronnej zwanej Wałem Pomorskim. W środkowym biegu wzdłuż rzeki ciągną się pozostałości umocnień Wału Pomorskiego. Do początku lat 90-tych była to rzeka prawie nieznana, na wschód od niej ciągnął się zamknięty dla turystów poligon radziecki.
 
Bardzo ciekawy jest końcowy odcinek górnego biegu, płynący przez rezerwat obejmujący Rozlewiska Nadarzyckie – obszar interesujących przyrodniczo moczarów i bagien. Na Zalewach Nadarzyckich kończy się strefa jezior – dalej, na około 17 kilometrowym odcinku, rzeka meandruje jednostajnie przez lasy, nie zbliżając się do miejsc zamieszkałych przez ludzi, aż do miejscowości Szwecja.   Poniżej Szwecji również brak jest jezior. Jedyny zbiornik wodny do pokonania, to niewielki zalew przed tamą spiętrzającą wodę przy nieczynnej już hodowli pstrągów w Zabrodziu, gdzie znajduje się też dość niewygodna przenoska. Na końcowym odcinku, po ujściu do niej rzeki Dobrzycy, Piława znacznie się poszerza, a dalej w miarę zbliżania się do spiętrzenia wód przy elektrowni wodnej w wiosce Dobrzyca, prąd rzeki stopniowo zanika. 
 
Opis trasy: 
43,4 Nadarzyce most drogowy - start po prawej stronie rzeki 
39,8 Pozostałość drewnianego mostu czołgowego 
25,6 Szwecja most drogowy 
34,0 rozległe pole namiotowe wśród lasu, do sklepu we wsi Zdbice ok. 2 km; warto udać się ze wsi także na tzw. przesmyk Morzyca między jeziorami Zdbiczno i Dobrym, miejsce, w którym w dniach 5 i 6 lutego 1945 I Armia Wojska Polskiego dokonała przełamania Wału Pomorskiego; jest tam niewielki skansen sprzętu wojskowego i resztki niemieckich umocnień
27,7 SZWECJA -1. meta/ start kładka  przy kolejnej kładce z lewej . kościół, na prawo można udać się do sklepu; wkrótce most drogowy, miejsce na zatrzymanie z lewej strony, w pobliżu restauracja ze smacznym jedzeniem i sklep
22,0 Głowaczewo, krótka przenoska lewą stroną przy jazie
21,1 Głowaczewo, most przy kościele, za nim z p. camping, drogi i bez dogodnego dostępu do rzeki, za to z restauracją; w lesie za wsią można znaleźć na lewym brzegu niewyznaczone miejsca na rozbicie namiotu
18,4 miejsce na biwak z p. za zabudowaniami znajdującymi się na lewym brzegu
18   CZECHYŃ - 2.meta/ start przy moście drogowym (na prawym brzegu)
17,2 Czechyń, silne bystrze na uskoku pozostałym po dawnym młynie, za nim most; około kilometra dalej ładna łąka na lewym brzegu nadająca się na biwak; po krótkim leśnym odcinku rzeka zwalnia i rozlewa się w niewielkie jezioro zaporowe
12,8 ZABRODZIE - meta , most przez jezioro, przed nim z lewej pole biwakowe
12,0 Zabrodzie, przenoska przy jazie w formie studni, do którego woda wlewa się z trzech stron, betonową drogą w dół pod łukowatym wiaduktem; z lewej stawy rybne, z których woda wraca kilkoma rurami; wkrótce potem kładka
10,2 ujście rzeki Dobrzycy z prawej , Piława poszerza się niemal dwukrotnie; wkrótce potem zniszczony most drewniany
7,2 rzeka dwoma obszernymi sklepionymi przepustami przepływa pod nasypem kolejowym
5,4 leśniczówka Krępsko (l.), za nią most drogowy, za nim pole biwakowe; najbliższy sklep i restauracja w Krępsku, drogą przez las ok. 2 km; ciekawostką jest znajdująca się w pobliżu leśna baza lotnicza straży pożarnej; rzeka pokonuje ostatnie bystrza i zwalone drzewa, wreszcie wyhamowuje swój bieg
0,7 most
0,0  ujście Piławy do Gwdy w jej 36,7 kilometrze; na prawo elektrownia wodna w Dobrzycy piętrząca wody Gwdy w jezioro Dobrzyckie; zakończyć można wpływając  na Gwdę w lewo pod prąd kończymy spływ na prawym brzegu w zatoce za hotelem Celmar.
 
 *W miejscowości Tarnowo i Zabrodzie znajduje się pstrągarnia. 
Pola namiotowe:
-Nadarzyce (pola nadarzyckie na jeziorze Berlińskim przed elektrownią.)
-Zabrodzie
 
Cennik   (liczony od os.)
Wełna:
Ruda Koźlanka - Wągrowiec 11,5km 3h 30zł 
Wągrowiec - Cieśle 15km 4h 40zł
Cieśle - Wełna 15km 4h 40zł
Ruda - Wełna 10km 2,5h 30 zł
Ruda - Rożnowo 15km 4h 40 zł 
Wełna - Kowanówko 13km 4h 40zł 
Jaracz - Kowanówko11km 3h 35 zł
Ruda - Kowanówko 22km 6h 45zł
spływy 2-dniowe:
80zł   *cena nie obejmuje noclegu
 
Mała Wełna: 
Wysoka - Nadmłyn 8,5km 3h 35zł
możliwość przedłużenia do Pedy przy Wys. Stanie wody (dodatkowe 20min.)
 
Piława:  55zł 
2.Nadarzyce - Szwecja (15km)5h
Nadarzyce - Czechyń (24km) 7h
3.Szwecja - Zabrodzie (18km)5-6h
4.Czechyń - Dobrzyca (18km) 5h
*grupa min.  15os.
 
 
Flinta :
Ninino - Rożnowo 11,5km 3,5 40zł 
 
Puszczy Zielonka:
Pobiedziska - Tuczno  11,3km 3,5h 35zł
 
Lokalnie:
Jez. Włókna - Jez. Maciejak  1,5h 6km 20zł
 
Struga Gołaniecka:
6h 20,5km 45zł
 
© 2017-2023 | Aktywne Skoki
design byLogowanie dla administratora strony
Login:
 Hasło: