Aktywne Skoki

PROJEKT SPŁYWÓW KAJAKOWYCH - czas na sport i rekreację fizyczną - III etap - 30.07.2022

Regulamin Grand Prix Skoków 2020 - kat. dzieci i młodzieży

REGULAMIN GRAND  PRIX  SKOKÓW 2020 W  BIEGACH  PRZEŁAJOWYCH
W KATEGORIACH  DZIECI  I  MŁODZIEŻY

1. Kategorie, dystans , godzina startu:

Zawody odbędą się w 6–u terminach – w wyznaczone środy przed biegiem głównym:

J0 – 200 m – start godz. 17:00 (dzieci urodzone w roku 2013 i młodsze)

J7 – 300m  - start godz. 17:10 (dzieci urodzone w latach 2010 - 2012)

J10 – 500m – start godz. 17:20 (dzieci urodzone w latach 2007 - 2009)

J13 – 1000m – start godz. 17:30 (młodzież urodzona w latach 2003 - 2006)

Odpowiedzialność za przypisanie dzieci i młodzieży do odpowiedniej kategorii wiekowej spoczywa na rodzicach lub opiekunach prawnych zgłaszających dziecko do biegu,

2. Terminy startów:
       I  17 czerwiec 2020 r.

       II  1 lipiec 2020 r.
       III 9 wrzesień 2020 r.

       IV 23 wrzesień 2020 r.

       V 7 październik 2020 r.

       VI  21 październik 2020 r.

                do miesiąca po ostatnim biegu 2020 r. - spotkanie podsumowujące - dzień i godzina do ustalenia

3. Zgłoszenia do zawodów dzieci i młodzieży:
 • Zgłoszenia dzieci i młodzieży we wszystkich w/w kategoriach może dokonać tylko rodzic bądź opiekun prawny  bezpośrednio przed zawodami w dniu startu.
 • W dniu startu potwierdzeniem udziału w zawodach jest wpisnie dziecka na listę startową.
 • Dzieci i młodzież ze wszystkich  kategorii (J0, J7, J10 i J13) są przez organizatorów zwolnione z opłaty startowej.
 • Lisę uczestników dla dzieci i młodzieży w zawodach będzie można uzupełniać w dniu od godziny 16:30.
4. Nagrody:
 • Warunkiem sklasyfikowania w klasyfikacji końcowej Grand Prix jest udział w co najmniej 3 z 6 biegów (terminy biegów w Kategoriach „Junior” sa zawsze takie same jak terminy biegu głównego),

 • W kategoriach J0 i J7 – nie będą wyłaniani zwycięzcy a wszyscy uczestnicy tych kategorii otrzymają pamiątkowe medale i małe niespodzianki na koniec całego cyklu,

 • W kategoriach J10 i J13 najlepsi otrzymają pamiątkowe statuetki oraz nagrody rzeczowe,

 • System przyznawania punktów za miejsca na mecie jest identyczny z biegiem głównym, czyli, czym mniej punktów tym lepsze miejsce w całym cyklu,

 • Wszyscy uczestnicy biegów kategorii „junior”, którzy ukończą min. 3 biegi, otrzymują pamiątkowe medale.

5. Postanowienia końcowe:
 • W sprawach nieprzedstawionych w regulaminie kategorii „Junior” dla dzieci i młodzieży, obowiązuje regulamin biegu głównego cyklu Grand Prix Skoków w Indywidualnych Biegach Przełajowych na rok 2020.


  Organizatorzy
"Zadanie publiczne jest realizowane poprzez współfinansowanie przez Gminę Skoki. Kwota udzielonej dotacji przez Gminę wynosi 7000 zł."

 
ZAPISY na miejscu zawodów
© 2017-2022 | Aktywne Skoki
design byLogowanie dla administratora strony
Login:
 Hasło: