Aktywne Skoki

Do startu V etapu spływu kajakowego po Warcie w ramach "CYKL 6-CIU SPŁYWÓW KAJAKOWYCH, pozostało:

Regulamin - kategoria dzieci i młodzież 2019

REGULAMIN GRAND  PRIX  SKOKÓW 2019 W  BIEGACH  PRZEŁAJOWYCH
W KATEGORIACH  DZIECI  I  MŁODZIEŻY
BIEG UPAMIĘTNIAJĄCY "ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI"
IV etap odbędzie się w sobote 16 listopada 2019 r. od godz. 9:00

1. Kategorie, dystans , godzina startu:

 • Zawody odbędą się w 6–ciu terminach – w środy lub soboty przed biegiem głównym:
   - J0 – 150m – start godz. 17:30  lub 9:00 (dzieci urodzone w roku 2012 i młodsze)
   - J7 – 300m  - start godz. 17:40 lub 9:10  (dzieci urodzone w latach 2009 - 2011)
   - J10 – 500m – start godz. 17:50 lub 9:20 (dzieci urodzone w latach 2006 - 2008)
   - J13 – 1000m – start godz. 18:00 lub 9:30  (młodzież urodzona w latach 2002 - 2005)
 • Odpowiedzialność za przypisanie dzieci i młodzieży do odpowiedniej kategorii wiekowej spoczywa na rodzicach lub opiekunach prawnych zgłaszających dziecko do biegu,

2. Zgłoszenia do zawodów dzieci i młodzieży:
 • Dzieci z kategorii J0 i J7 będą przyjmowane do zawodów tylko w dniu startu w biurze zawodów.
 • Zgłoszenia do zawodów w kat. J10 i J13 może dokonać tylko rodzic bądź opiekun prawny za pomocą formularza zgłoszeniowego i płatności elektronicznej lub w biurze zawodów w dniu startu.
 • W trakcie odbioru numeru i karty startowej obowiązkowa jest obecność rodzica bądź opiekuna prawnego.
 • Zgłoszenia w formie elektronicznej należy dokonać najpóźniej do północy na dwa dni przed zawodami, czyli do poniedziałku lub czwartku do godziny 23:59.
 • W dniu startu potwierdzeniem udziału w zawodach jest odbiór numeru i kart startowej oraz podpisaniem przez rodzica lub prawnego opiekuna oświadczenia o braku przeciwwskazań do udziału w biegu najpóźniej 15 minut przed startem.

3. Opłata startowa:
 • Dzieci z kategorii J0 i J7 są przez organizatorów zwolnione z opłaty startowej,
 • W kategorii J1o i J13 opłata jednorazowa wynosi 5 zł., płatna na nr konta: 71 1020 3903 0000 1202 0118 9075 po wypełnieniu i przesłaniu do organizatorów formularza zgłoszeniowego tylko przez rodziców lub prawnych opiekunów przelewem na konto: (będzie podane za kilka dni) lub poprzez panel płatności elektronicznej (jeśli będzie uruchomiony) najpóźniej dwa dni przed biegiem - czyli do poniedziałku poprzedzającego bieg do godziny 23:59,
 • Opłata jednorazowa w dniu zawodów: 8 zł. płatna przy zgłoszeniu w biurze zawodów,
 • Biuro zawodów dla dzieci i młodzieży będzie czynne  na 3 godziny przed planowanym startem biegu głównego,

4. Nagrody:
 • Warunkiem sklasyfikowania w klasyfikacji końcowej Grand Prix jest udział w co najmniej 3 z 4 biegów (terminy biegów w Kategoriach „Junior” sa zawsze takie same jak terminy biegu głównego),
 • W kategoriach J0 i J7 – nie będą wyłaniani zwycięzcy a wszyscy uczestnicy tych kategorii otrzymają pamiątkowe medale i małe niespodzianki na koniec całego cyklu,
 • W kategoriach J10 i J13 najlepsi otrzymają pamiątkowe statuetki oraz nagrody rzeczowe,
 • System przyznawania punktów za miejsca na mecie jest identyczny z biegiem głównym, czyli, czym mniej punktów tym lepsze miejsce w całym cyklu,
 • Wszyscy uczestnicy biegów kategorii „junior”, którzy ukończą min. 3 biegi, otrzymują pamiątkowe medale.

5. Postanowienia końcowe:
 • W sprawach nieprzedstawionych w regulaminie kategorii „Junior” dla dzieci i młodzieży, obowiązuje regulamin biegu głównego cyklu Grand Prix Skoków w Indywidualnych Biegach Przełajowych na rok 2019.


  Organizatorzy
 
ZAPISY
© 2017-2020 | Aktywne Skoki
design byLogowanie dla administratora strony
Login:
 Hasło: